Diabetes coaching

In België schommelt de huidige prevalentie van type 2 diabetes mellitus rond 8% (inclusief niet-gediagnosticeerde personen), waarvan de overgrote meerderheid type 2 diabetes-patiënten zijn. Daarenboven vertoont nog eens 6.5% glucose-intolerantie. Glucose-intolerantie wordt gekenmerkt door een te sterke postprandiale (na maaltijd) hyperglycemie. Deze individuen lopen een hoog risico op de ontwikkeling van type 2 diabetes. Diabetes type 2 wordt ook wel eens dé ziekte van de 21e eeuw genoemd.

Daar vroeger enkel een medicamenteuze behandeling aanmeten werd, is er nu ook de Kinecoach! Deze begeleidt en coacht patiënten met diabetes type 2. Er is namelijk bewezen dat beweging en een verandering in het activiteitenniveau een grote positieve invloed hebben op het ziekteproces.

 

Voordelen ten gevolge van bewegingstherapie

  • significante verbetering glycemische controle (HbA1c)
  • verlies van vetmassa
  • behoud of toename spiermassa
  • verbeteren fysieke fitheid
  • verbeteren van cardiovasculaire risicofactoren (cholesterol, buikomtrek, bloeddruk)
  • verlagen van inflammatieparameters
  • verhogen van de kwaliteit van het leven

Het doel van onze behandeling is om samen met de patiënt een individueel bewegingsprogramma op te stellen, gebaseerd op de specifieke noden en kunnen van de persoon in kwestie. Geen standaard schema dus dat voor iedereen van toepassing kan zijn.
De kinecoach zal u als patiënt testen, evalueren, begeleiden, overleggen en coachen daar waar nodig.

 

Uw therapeut: Sofie Van Autreve en Vanessa Roose