Good luck Kathlijn!

Omwille van medische redenen heeft Kathlijn besloten haar praktijk als medische pedicure en schoonheidszorgen noodgedwongen stop te zetten bij ons.
Met spijt in het hart nemen we hierbij afscheid en willen haar graag een hart onder de riem steken.
Wij verwijzen voor deze verzorgingen nu verder door naar collega's in de buurt.

Langs deze weg willen we Kathlijn van harte bedanken voor haar inzet en wensen haar het allerbeste toe voor de toekomst!